Năm 2009 xuất khẩu cá tra dự kiến còn 1 tỷ USD

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2009, xuất khẩu cá tra sẽ chỉ đạt kim ngạch 1 tỷ USD so với 1,48 tỷ USD của năm 2008, bởi tình hình nuôi cá tra năm nay không thuận lợi vì có tới 50% diện tích ao bỏ trống và dự báo trong 6 tháng đầu năm 2009 sẽ thiếu nguyên liệu trầm trọng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195552