Năm 2009, VPBank dự kiến chia cổ tức 10%

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Đại hội Cổ đông Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) thông qua chỉ tiêu tỷ lệ cổ tức năm 2009 dự kiến là 10%...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090428040059973P0C6/nam-2009-vpbank-du-kien-chia-co-tuc-10.htm