Năm 2009: Triển vọng mua bán sáp nhập doanh nghiệp đầy u ám

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Triển vọng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp năm 2009 hết sức u ám. Khả năng thâu tóm của Dow Chemical đối với Rohm & Haas giảm đi nhiều khi chính phủ Coét cho biết sẽ ngừng rót 9 tỷ USD cho Dow Chemical.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120091