Năm 2009: Sẽ đưa thêm nhiều dây chuyền sản xuất từ giấy phế liệu vào hoạt động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Tin từ Bộ Công Thương cho biết, năm 2009 sẽ đưa vào sản xuất ít nhất 5 dây chuyền sản xuất bột mới từ nguồn giấy thu hồi (giấy phế liệu) với tổng công suất 190.000 tấn/năm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192671