Năm 2009: Nhiều DN sẽ được giảm và giãn thuế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đối với 30% thuế được giảm của năm 2009, khi kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=123205