Năm 2009, ASEAN sẽ thử nghiệm hệ thống thương mại một cửa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tân Hoa xã ngày 16-4 đưa tin, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự định sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống thương mại một cửa (ASW) để đẩy nhanh các thủ tục hải quan và thúc đẩy cạnh tranh thương mại trong khu vực vào năm 2009...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.33186.qdnd