Năm 2008: TP.HCM vẫn là đại công trường

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Năm 2007, TP.HCM là một đại công trường với hàng chục dự án được triển khai. Năm 2008 TP sẽ tiếp tục là đại công trường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/31/114451/5008