Năm 2008: Thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thị trường chứng khoán vào những ngày đầu năm mới diễn ra với khối lượng giao dịch đạt thấp. Tuy nhiên, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn tin rằng những điều chỉnh của TTCK  năm 2007 là cần thiết để năm 2008 có bước phát triển cao hơn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113406&sub=57&top=38