Năm 2008 tập trung thanh tra về phòng, chống tham nhũng

    2 đăng lạiGốc

    Phó Tổng Thanh tra Thanh Tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết năm 2008, ngành sẽ làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực "nóng" như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý các dự án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229431/Default.aspx