Năm 2008, sẽ kiểm soát được tình trạng tăng giá

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Theo  Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Việc thực hiện giá theo thị trường cần có lộ trình, không gây tác động lớn đến thị trường. Ông khẳng định: Đến năm 2008 những biện pháp, giải pháp từ Chính phủ đến địa phương sẽ chủ động hơn và kiểm soát được tình trạng tăng giá.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82708.cand