Năm 2008: Sẽ gộp “sổ đỏ” và “sổ hồng” thành một

    Gốc

    Trong ngày thứ hai triển khai công tác 2008 của Chính phủ, nhiều tỉnh, thành đã kiến nghị các chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/27/105858/4942