Năm 2008, Quốc hội dự kiến thông qua 8 dự án luật

    1 đăng lạiGốc

    Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội chiều 15/11, Quốc hội nhiệm kỳ này (2007-2011) sẽ xây dựng 94 dự án luật, trong đó có 21 dự án luật kinh tế.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223168/Default.aspx