Năm 2008 - “Năm ngôn ngữ” của Liên hiệp quốc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong số 6.700 ngôn ngữ có mặt trên hành tinh, đến cuối thế kỷ 21 sẽ có phân nửa biến mất, vì rất nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do toàn cầu hóa! Con người có thể cứu vãn?

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/5/153116