Năm 2008, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra xử lý 6934 vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm 2008, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã kiểm tra 6934 vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại, thu cho ngân sách nhà nước trên 28 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=119085