Năm 2008: Lực lượng công an xử phạt trên 1.000 tỷ đồng vi phạm trật...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Thực hiện nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, trong năm 2008 lực lượng công an cả nước đã nỗ lực rất lớn, thu nhiều kết quả trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/12/20081229.33619.html