Năm 2008 hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    "Năm 2008 là một năm có nhiều hứa hẹn tốt đẹp đối với nước ta". Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã đưa ra nhận định lạc quan trong cuộc trao đổi với báo chí trước xuân Mậu Tý.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114902&sub=55&top=38