Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt 674.000 tỷ đồng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đây là chỉ tiêu mà Bộ Công Thương đặt ra trong năm 2008. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định sẽ tập trung phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82986.cand