Năm 2008, dệt may có thể dẫn đầu về xuất khẩu

(NLĐ)- Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu dệt may VN chắc chắn đạt 7,8 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2006. Ngày 5-12, Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2008 sẽ tăng thêm 22% so với năm 2007, đạt 9,5 tỉ USD.