Năm 2008: Anh triển khai xây dựng 10 khu đô thị sinh thái

    Gốc

    Bộ Nhà ở của Anh cho biết, cuối tháng 3-2008 sẽ tiến hành xây dựng 10 khu đô thị sinh thái với hơn 100.000 căn hộ trên cả nước...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/04/02/105907/7049