Năm 2007, số người nghiện ở 11 tỉnh Tây Bắc tăng gần 2,3%

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo số liệu thống kê năm 2007, 11 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có 45.720 người nghiện, tăng gần 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 25,64% số người nghiện của cả nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125535&sub=67&top=40