Năm 2007, ngành thủy sản ghi dấu ấn

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND - Năm nay xuất khẩu thủy sản (XKTS) có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường chuyển dịch theo hướng tích cực mặc dù thị trường XKTS vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112125&sub=55&top=38