Năm 2007, Mỹ tổn thất nặng nề trong chiến tranh ở Iraq và Afghanistan

    Gốc

    (CATP) Quân đội Mỹ đang tiếp tục duy trì hàng trăm ngàn binh sĩ ở Iraq và Afghanistan, những nơi Washington tuyên bố là đã... “kết thúc” chiến tranh. Trên thực tế, quân đội Mỹ đang phải tiến hành một giai đoạn hoạt động quân...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/11/mlnews.2007-11-14.7373222552