Năm 2007: Khách quốc tế chi tiêu tại VN 3,5 tỉ USD

(CAO) - Khách đến Việt Nam tăng cao. Qua đó, lượng ngoại tệ có từ nguồn chi tiêu của khách quốc tế không ngừng gia tăng, năm 2007 có khả năng đạt khoảng 3,5 tỉ USD.