Năm 2007: Công ty CP Hùng Vương đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Năm 2007, Công ty CP Hùng Vương (KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đạt doanh thu trên 1.500 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu đạt trên 80 triệu USD, lợi nhuận sau thuế hơn 200 tỉ đồng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-07.9326397141