Năm 2007: Công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát, trong năm 2007 trên địa bàn các tỉnh phía Nam, số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, tội phạm giết cướp, cướp có vũ khí, cướp tiệm vàng, cướp giật, lừa...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.6131391118