Năm 2006-2020, Việt Nam sẽ phải chi 1.635 tỷ đồng để thực hiện Công ước Xtốc-khôm

    Gốc

    (HNM) - Đó là tổng chi phí ước tính cho 15 đề án, dự án ưu tiên quốc gia để thực hiện Công ước Xtốc-khôm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) được Cục Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa ra trong hội thảo ngày 21-9, tại Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/145091