NAIC - Trung tâm Tình báo không quân Mỹ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Từ trước tới nay, hầu hết mọi người chỉ biết đến Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) và Cục tình báo quân sự Anh (MI-6), mà ít người biết về một trung tâm tình báo khá nổi tiếng của Mỹ, đó là Trung tâm tình báo không quân (NAIC - National Air and Space Intelligence Center).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/32132/default.aspx