Na Uy hỗ trợ trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổ chức Liên minh Na Uy tiếp tục tài trợ nguồn kinh phí gần 5 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Long để thực hiện dự án giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239817/Default.aspx