Myanmar đặt điều kiện gặp thủ lĩnh phe đối lập

    Gốc

    NDĐT- Đài truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin, Thống tướng Than Shwe hôm qua đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ gặp thủ lĩnh phe đối lập là bà Aung San Suu Kyi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106797&sub=82&top=45