Mỹ, Trung Quốc nối lại đối thoại nhân quyền

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 27/5, Mỹ đã đồng ý một cách thận trọng với việc nối lại cuộc đối thoại nhân quyền với Trung Quốc trong tuần này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251413/Default.aspx