Mỹ trợ giúp người mua nhà

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Mới đây, Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhà ở thuộc Quốc hội Mỹ vừa thông qua việc chi 300 tỷ USD trong các khoản vay Chính phủ bảo đảm...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/05/23/031630/8069