Mỹ: Tỉ lệ thất nghiệp tháng 2 cao nhất trong 25 năm

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Trong tháng 2, tình trạng suy thoái kinh tế tại Mỹ càng trở nên nghiêm trọng khi có thêm 651 nghìn người thất nghiệp.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA56970/default.htm