Mỹ thuật Đà Nẵng đạt thành tích tốt tại triển lãm khu vực

Tại triển lãm mỹ thuật khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 28 năm 2023 vừa khai mạc tại tỉnh Đắc Lắc, Hội Mỹ thuật thành phố có 23 tác phẩm của 23 tác giả được chọn trưng bày.

Trong đó, tác phẩm tranh lụa “Ký ức tuổi thơ” của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha được tặng giải Khuyến khích, tranh sơn mài “Đền thờ vua Đinh” của họa sĩ Nguyễn Hữu Đức đoạt giải Tác giả trẻ.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn có 3 tác giả khác có tác phẩm được đề cử dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2023.

Tại triển lãm mỹ thuật khu vực nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023, có 371 tác phẩm của 244 tác giả tại 9 tỉnh, thành phố trong khu vực gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Kon Tum gửi về tham gia triển lãm. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 180 tác phẩm của 165 tác giả để trưng bày, xét giải.

Kết quả, có 10 tác phẩm được trao giải chính thức của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó, giải B duy nhất (không có giải A) được trao cho tác phẩm “Khoảng xanh” của tác giả Nguyễn Văn Vinh (Gia Lai).

Ngoài ra, còn có 3 giải C và 6 giải khuyến khích. Ngoài các giải thưởng chính thức, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng đã chọn 13 tác phẩm của 13 tác giả để giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21-8.

X.D

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202308/my-thuat-da-nang-dat-thanh-tich-tot-tai-trien-lam-khu-vuc-3954147/