Mỹ: Thu hồi thịt bò nhiễm khuẩn

    Gốc

    Công ty Topps Meat sáng nay thông báo quyết định thu hồi thêm khoảng 140.000kg thịt bò, nâng số thịt bò phải thu hồi của công ty này lên đến gần 9,9 triệu ký, trở thành một trong những đợt thu hồi thịt lớn nhất ở Mỹ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/9/123085