Mỹ thông báo tiến triển đàm phán về xung đột Gaza

Ngày 25/2, Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về xung đột ở Gaza giữa nhiều quốc gia ở thủ đô Paris của Pháp đã giúp các bên hiểu rằng cần phải có một thỏa thuận với lực lượng Hamas để trả tự do cho các con tin, cũng như một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/my-thong-bao-tien-trien-dam-phan-ve-xung-dot-gaza-112135.htm