Mỹ: Thất nghiệp gia tăng

    Gốc

    (Vitinfo) - Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, trong tuần qua số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã tăng lên 28.000 người.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/29286/default.aspx