Mỹ tái cam kết ủng hộ một Nhà nước Palextin độc lập

    Gốc

    Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ George Bush đã hội đàm với các nhà lãnh đạo chính quyền Palextin, trong đó ông nhắc lại cam kết của Mỹ ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palextin độc lập tồn tại hòa bình bên cạnh Ixraen.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215054/Default.aspx