Mỹ sẽ chĩa hệ thống tên lửa vào Trung Quốc?

    Gốc

    VIT- Mỹ đang cần hệ thống vũ khí mới, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và những khả năng quân sự tiên tiến khác, để phá hủy và chống lại những vũ khí hạt nhân và thông thương mà Trung Quốc chế tạo, bản báo cáo của Ủy ban Cố vấn An ninh quốc tế (ISAB) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/53433/default.aspx