Mỹ ra mặt "bênh" Gruzia

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tình hình chiến sự ở Nam Ossetia đã trở nên lắng dịu trong 2 ngày qua sau khi cả Nga và Gruzia đều tuyên bố chấp thuận kế hoạch hòa bình 6 nguyên tắc do Pháp khởi xướng. Tuy nhiên, những động thái mang tính khiêu khích từ phía Mỹ đang gây khó dễ cho những nỗ lực hòa giải của các bên.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/8/97533.cand