Mỹ: Phi hành gia NASA uống nước tiểu tái chế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án tái chế nước thải do NASA xây dựng với trị giá 250 triệu USD sẽ lần đầu tiên hoạt động trên vũ trụ. Nhờ đó, nước tiểu và nước sinh hoạt sẽ được xử lý để tái sử dụng, thậm chí là để uống. Dự án sẽ giúp NASA giảm khối lượng nước phải vận chuyển lên quĩ đạo, vốn rất tốn kém.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109396