Mỹ: Phạt cựu Thủ tướng Ukraina 19,5 triệu USD

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tòa án San Francisco ngày 5/4 đã yêu cầu cựu Thủ tướng Ukraina Pavlo Lazarenko phải trả lại thương nhân người Ukraina Peter Kiritchenko số tiền 19,5 triệu USD.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88537.cand