Mỹ - Pakistan tăng cưòng hợp tác chống khủng bố

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Hôm qua (21/8), Nhà trắng tuyên bố, lãnh đạo hai nuớc Mỹ và Pakistan sẽ tăng cuờng các hoạt động trong cuộc chiến chống khủng bố.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/50294/default.aspx