Mỹ nỗ lực vực nền kinh tế

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Các quan chức trong FED đã đi đến một quan điểm chung là khủng hoảng trên thị trường địa ốc và tài chính có thể bén rễ sang năm 2009...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=360da239f21a41&page=category