Mỹ: Nhà Trắng xin lỗi về vụ chuyên cơ tổng thống

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các quan chức Nhà Trắng cho biết, 3 máy bay trên đang tham gia nhiệm vụ chụp ảnh và huấn luyện liên quan đến một chuyên cơ của tổng thống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=145266