Mỹ: NH hàng đầu thua lỗ chưa từng có trong lịch sử

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khủng hoảng tín dụng toàn cầu đã khiến công ty và tổ chức tài chính toàn cầu thua lỗ khoảng 510 tỷ USD. Cổ phiếu của ngân hàng Lehman từ đầu năm 2008 cho đến nay đã sụt giảm 89%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=93732