Mỹ ngày càng bảo hộ thương mại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù khởi xướng và tán dương chủ nghĩa tự do hóa thương mại, nhưng trên thực tế Mỹ đang ngày càng tăng cường bảo hộ thị trường trong nước. Sau đây là bài viết trên báo Pháp Les Echos số ra mới đây về xu hướng này của Mỹ:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72821