Mỹ: Mùa mưa bão 2008 và cơn bão năng lượng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Mùa mưa bão năm 2008 chính thức bắt đầu vào ngày Chủ nhật, và theo dự đoán, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình giá nhiên liệu tại Mỹ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Hanghoa_dichvu/44380/default.aspx