Mỹ mở rộng điều tra Ngân hàng UBS

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Tư pháp Mỹ muốn UBS cung cấp danh tính 52.000 khách hàng Mỹ bị nghi gian lận thuế

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090221121029203P0C1006/my-mo-rong-dieu-tra-ngan-hang-ubs.htm