Mỹ: Lượng phát hành báo in giảm 3,6 %, báo mạng tăng độc giả

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Theo con số thống kê mới nhất của Cục Kiểm toán phát hành,  lượng phát hành báo chí Mỹ giảm 3,6%. Điều này phản ánh sự thay đổi thói quen đọc báo của mọi người: chuyển từ đọc báo in sang đọc báo trên Internet.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121118&sub=82&top=45