MỸ LÙI THỜI ĐIỂM ÁP THUẾ MỚI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐIỆN TỬ TRUNG QUỐC

Liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Mỹ mới đây cho biết sẽ hoãn việc áp mức thuế 10% đối với hàng hóa điện tử nhập khẩu của Trung Quốc đến ngày 15/12. Tuy nhiên vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch áp các mức thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD kể từ ngày 1/9 như đã tuyên bố trước đó.